Företagets samhällsansvar

Vi som företag har ett ansvar gentemot samhället, miljön och människorna som påverkas av vår verksamhet. Som entreprenör inom den svenska avfallshämtnings- och transportindustrin driver NordRen helhjärtat företaget till högsta professionella, etiska och juridiska standard.

 

Arbete mot en bättre värld

Avfallshantering har blivit en het fråga. Då naturresurserna blir allt knappare och trycket på att skydda miljön ökar, måste samhället tänka om vad gäller sopor. Det duger inte längre att bara skicka soporna vidare till en soptipp. Som en del av en kritisk länk gör vi inom NordRen vårt yttersta för att arbeta på ett miljövänligt sätt. Varje år levererar vi tonvis med avfall till återvinningsstationer och transporterar avfall i fordon som genomgår regelbundet underhåll - och som i många fall också drivs med biobränslen.

 

Arbeta etiskt

NordRen strävar mot att göra skillnad. Vi bedriver vår verksamhet utifrån grundläggande etiska värden och med respekt för individer, kommuner och miljö. Våra detaljerade etiska riktlinjer säkerställer att alla inom NordRen - styrelse, ledning och frontpersonal - strävar efter högsta etiska standard i allt arbete vi utför. Vi förväntar oss också att våra affärspartners har samma höga strävan avseende etik och moral som vi själva har. 

 

Hälsa & Säkerhet

Prestandan och kvaliteten på våra tjänster och produkter hålls uppe genom ett systematiskt kvalitets- och säkerhetsprogram. Förutom att möta de i lagen reglerade hälso- och säkerhetskraven som finns på industrin är vi inom NordRen engagerade i att hålla en hög säkerhetsnivå för hela organisationen.

 

Vårt mål är att tillhandahålla tjänster som pålitligt levereras av professionell personal, lägre driftskostnader och högre säkerhet.

 

Copyright © NordRen 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB